• Izabela Oberda
    Psychoterapia

Izabela Oberda - psychoterapia

Psychoterapia to metoda leczenia oraz droga rozwoju osobistego.

Opiera się na relacji międzyludzkiej. Relacja ta daje możliwość pracy terapeutycznej nad problemami i emocjami, które stanowią indywidualną przeszkodę w osiąganiu satysfakcji i rozwoju w różnych dziedzinach życia. Relacja terapeutyczna jest również podstawą, która umożliwia korzystanie z szerokiego zbioru technik psychoterapeutycznych.

Podstawą pracy terapeutycznej jest rozmowa, która powoduje, że klient zaczyna lepiej rozumieć siebie, swoje uczucia i funkcjonowanie. Najważniejsze dla efektów psychoterapii jest zaangażowanie klienta i jego gotowość do pracy terapeutycznej.

Psychoterapia stanowi pomoc w sytuacjach trudnych, które przekraczają możliwości radzenia sobie i prowadzą do poszukiwania pomocy. W bezpiecznej atmosferze procesu psychoterapeutycznego klient dzieli się własnym doświadczeniem, przeżywa różnorodne emocje oraz podejmuje wysiłek dokonywania zmian.

Psychoterapia jest uznaną metodą leczenia. Wykorzystuje techniki leczące lub pomocne w leczeniu zaburzeń i trudności natury psychologicznej. Badania naukowe potwierdzają jej skuteczność szczególnie w leczeniu zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości. Medycyna docenia także efektywność psychoterapii w leczeniu depresji oraz innych zaburzeń zawartych w międzynarodowych klasyfikacjach ICD-10 oraz DSM-IV.

Psychoterapia jest procesem, który prowadzi klienta do lepszego rozumienia siebie,  odnalezienia przyczyn cierpienia, a w związku z tym do uzyskania i wprowadzenia zmian terapeutycznych prowadzących do wzrostu satysfakcji w wielu dziedzinach życia. Tym samym daje możliwość odzyskania sprawstwa i wpływu na swoje życie, dokonywania zgodnych ze sobą wyborów, otwartego wyrażania siebie. Zmiany terapeutyczne ściśle przekładają się na poprawę jakości relacji z drugim człowiekiem oraz z samym sobą. 

Nurt integratywny psychoterapii, w którym pracuję, korzysta z dorobku wielu kierunków psychoterapeutycznych. Integruje techniki różnych podejść, pozwalając na indywidualny dobór sposobu pracy dostosowany do problemu i predyspozycji osobistych pacjenta.