Pracuję w nurcie integratywnym psychoterapii, co oznacza, że integruję techniki terapeutyczne, korzystając z dorobku licznych modalności terapeutycznych m. in. systemowej, psychodynamicznej, Gestalt , pracy z ciałem, behawioralno – poznawczej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz rodzinną.

Biorąc pod uwagę wyjątkowość każdego człowieka indywidualnie dobieram metody pracy, w zgodzie z charakterem i problematyką klienta. W mojej pracy uważnie podążam za tym, czym klient jest gotowy zająć się na sesji, towarzyszę w trudnościach, pomagam w zrozumieniu przyczyn cierpienia oraz w poszukiwaniu rozwiązania.

W pracy psychoterapeutycznej ważne jest zaangażowanie klienta oraz jego gotowość do pracy i zmiany, ponieważ od tego zależne są efekty terapii. Moim celem jest pomoc w poszerzeniu możliwości funkcjonowania, odczuwania, myślenia oraz w dokonaniu osobistych zmian prowadzących do wzrostu jakości i satysfakcji w życiu. 

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association For Psychotherapy.

Korzystam z superwizji u certyfikowanych superwizorów (certyfikaty PTP, EAP, PFP).