Nazywam się Izabela Oberda.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i psychologiem. Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii. Kształciłam się  w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii. Studia magisterskie w zakresie psychologii o specjalności klinicznej ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim.

Każdą osobę traktuję całościowo, uwzględniając psychiczne i somatyczne przejawy doświadczania siebie i świata. Dlatego, by poszerzać swój warsztat ukończyłam roczną szkołę pracy z ciałem w psychoterapii, rozwijającą praktyczne umiejętności diagnozy i pracy terapeutycznej w zakresie somatycznych objawów dolegliwości psychologicznych.

Ponadto, by stale się rozwijać i dopasowywać jak najlepsze sposoby pracy z każdym klientem, uczestniczę w licznych konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Przez wiele lat praktyki zawodowej rozwijam swoje kompetencje w zakresie psychoterapii par i rodzin, psychoterapii depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, jak również diagnozy klinicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując przez kilka lat w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach – Ochojcu. Obecnie prowadzę prywatną praktykę w Tychach oraz w Katowicach. Jestem również związana z Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i rodzin, psychoterapię grupową, autorskie sesje choreoterapii, jak również warsztaty rozwijające kompetencje rodzicielskie.