SUPERWIZJA dla psychoterapeutów - Tychy Katowice oraz on line

Zapraszam psychoterapeutów na superwizję indywidualną oraz grupową. Pracuję w nurcie integracyjnym. Prowadzę superwizję podczas spotkań osobistych oraz on line.

#superwizja #tychy #katowice #superwizjaonline #online

Psychoterapia: 

Konsultacja czyli pierwsze spotkanie psychoterapeutyczne (ok. 1-5 sesji).

Celem konsultacji jest sprecyzowanie problemu, z którym klient przychodzi na psychoterapię. Na konsultacji następuje również omówienie warunków kontraktu terapeutycznego, obejmującego zasady relacji terapeutycznej. Kontrakt dotyczy głównie celu terapii, częstotliwości spotkań, czasu trwania, kosztów, przerw oraz zasad odwoływania sesji psychoterapeutycznej zarówno przez klienta jak i terapeutę. Sesje psychoterapeutyczne zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu. Stała częstotliwość ustalana jest optymalnie wobec problematyki. Czas trwania spotkania to 50 minut.

Psychoterapia indywidualna

To praca nad problemem sformułowanym podczas wstępnych konsultacji. Może obejmować kilkanaście sesji i być nakierowana na rozwiązanie konkretnego problemu (psychoterapia krótkoterminowa). Psychoterapia skierowana na głębsze poznanie siebie oraz na zmianę funkcjonowania może trwać rok lub dłużej (psychoterapia długoterminowa). Sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia małżeńska (pary)

W sesjach biorą udział oboje małżonkowie/ partnerzy. Praca psychoterapeutyczna dotyczy wspólnego problemu. Często skierowana jest na poprawę jakości bycia razem. Sesja trwa 50 - 90 minut. 

Psychoterapia rodzinna

W sesjach konsultacyjnych bierze udział cała rodzina. Często początkiem psychoterapii rodzinnej jest zgłoszenie problemu z dzieckiem. Rodzice wraz z terapeutą ustalają cel i kierunek terapii. Zdarza się, że kolejne sesje odbywają się bez udziału dzieci. Czas trwania sesji 50 - 90 minut